Geen producten (0)

Privacybeleid:
 

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywet (AVG, Algemene verordening gegevensbescherming ingetreden. Deze wordt zodanig gerespecteerd.

Als u een bestelling bij ons plaatst vragen wij u om een aantal persoonlijke gegevens die nodig zijn om de door u geplaatste bestelling te kunnen uitvoeren. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. Wij vragen voor de afhandeling van uw bestelling om:

Naam, adres, e.v.t. afleveradres, e-mail adres, telefoonnummer. Bij de betaling verstrekt u uw betaalgegevens.

Zoals altijd gebruikt Bela Brokata alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken van uw opdracht/bestelling. Gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Ook worden uw gegevens door Bela Brokata niet verkocht/verstrekt aan derden.

De informatie van een aangemaakt account wordt bewaard zodat u de gegevens niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.

Daar Bela Brokata geen nieuwsbrief heeft, wordt uw e-mail adres niet gebruikt om een nieuwsbrief te versturen.

Bela Brokata heeft een beveiligde https.// verbinding die uw berichten/bestelling/betaling gecodeerd enz. verstuurd.

 
Cookies
Cookies worden gebruikt om de functionaliteit van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies); het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies); de mogelijk om de informatie van de website te delen via social media kanalen (social media cookies).

Door op de pop-up op akkoord te klikken geeft u toestemming om de cookies  te gebruiken zoals omschreven in de cookieverklaring. U kan de cookies uitschakelen door middel van de browser maar houdt er wel rekening mee dat het mogelijk is dat de website dan niet meer optimaal werkt.


Bela Brokata werkt samen met bepaalde bedrijven:
Shoppagina.nl (host) met privacy overeenkomst
Administratiekantoor (belastingen)

Links of ongevraagde links: Bela Brokata draagt geen verantwoordelijkheid voor deze websites (links) en hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bela Brokata verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer (indien ingevuld)
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bela Brokata verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U eventueel te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Bela Brokata verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bela Brokata neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bela Brokata) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bela Brokata bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor het bewaren van persoonsgegevens. Voor de Belastingdienst is de wettelijke bewaartermijn 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bela Brokata deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bela Brokata blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bela Brokata uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Uitgezonderd op juridisch verzoek.

Shoppagina (host), Shops United (verzending), Sisow (betalingen), Postnl (verzending), Administratie kantoor (belasting).

Cookies
Bela Brokata gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bela Brokata gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Google Analytics (Google LLC): Analytische cookie die websitebezoek meet, hiervoor is een bewerkersovereenkomst afgesloten. Het IP-adres is gemaskeerd, er worden geen gegevens gedeeld met Google omdat 'gegevens delen' is uitgeschakeld. Ook worden er geen andere Google diensten gebruikt met de Google Analytics-cookies. Bewaartermijn: 2 jaar
Google Tag Manager (Google LLC): Technisch hulpmiddel om scripts andere cookies in te laden. Wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Zie verder Privacy Policy van Google.
Facebook Connect (Facebook): Zorgt er voor dat de Facebook like button zichtbaar en klikbaar is (zie verder het Cookiebeleid van Facebook

Gebruikt door Shoppagina.nl (host):

Zie www.shoppagina.nl/privacy-policy.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@belabrokata.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@belabrokata.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bela Brokata zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bela Brokata wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-on 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bela Brokata neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@belabrokata.nl

 

Contactgegevens:
www.belabrokata.nl
info@belabrokata.nl
Postadres: Noordeinde 4, 1834 AG Sint Pancras (geen bezoekadres en op dit adres is geen voorraad of een winkel aanwezig).

Facebook

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.